अभिनव अनुप्रयोगहरू

म्याग्नाफोलेट®होमोसिस्टीन कम गरेर स्ट्रोक रोक्न मद्दत गर्दछ र विशेष गरी यो कोभिड-१९ को समयमा स्वास्थ्यलाई समर्थन गर्न प्रतिरोधात्मक क्षमता सुधार गर्न सक्छ।

थप नयाँ आवेदन चाँडै आउँदैछ ~


कुरा गरौं

हामी यहाँ छौं मद्दत गर्न

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
 

展开
TOP