Magnafolate® VS फोलिक एसिड

म्याग्नाफोलेटम्याग्नाफोलेट
· सुरक्षित
· MTHFR जीन उत्परिवर्तन सहित सबै प्रकारका मानिसहरूका लागि उपयुक्त।
· उच्च जैव उपलब्धता

· चयापचय आवश्यक छैन, सीधा अवशोषित गर्न सकिन्छ


थप विवरण जान्न चाहनुहुन्छ?

कृपया सम्पर्क गर्नुहोस:info@magnafolate.com


कुरा गरौं

हामी यहाँ छौं मद्दत गर्न

हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस
 

展开
TOP